T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Bebek Dostu Hastane



Hastanemiz 2003 yılında Bebek Dostu Hastane Ünvanı  almıştır.
Bu tarihten sonra da Bebek dostu Hastane kriterlerini koruyarak,
aynı ünvanla çalışamaya  devam etmiştir.