T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi


KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Hastanemizde Kalp ve Damar Cerrahisi hizmetleri tek hekimle yürütülmekte olup,ameliyat günü olması nedeniyle çarşamba hariç haftanın diğer günlerinde poliklinik hizmetleri yürütülmektedir. Kliniğimizde günümüz itibariyle aşağıdaki kardiyovasküler hastalıkların cerrahi tedavisi yapılmaktadır. 

Diyalize giriş ameliyatları 

Radial fistül

Brakial fistül  

Greftli fistül (loop)

Varis ameliyatları