T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Üroloji


Sorumlu Hekim : Uzm.Dr. Nihat KURUN

Uzm.Dr. K.Tayfun ŞENER  

Uzm.Dr. H.Bilgehan BİLGEN

Uzm.Dr. Abdullah ÖZEN 

Uzm.Dr. İlhan İŞÇEN

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. Hastanemizde üroloji birimi ve uzman doktorlar mevcuttur.