T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Üroloji


ÜROLOJİ

Üroloji, kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Tıbbın bu branş dalı hem idrar yollarını ilgilendiren enfeksiyonların tedavisi gibi üriner sistemin cerrahi problemleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisini, hem de idrar yollarını ilgilendiren cerrahi işlemleri bünyesi altında toplar. Hastanemizde üroloji birimi ve uzman doktorlar mevcuttur.