T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Göğüs Cerrahisi


OP.DR.ALİ FUAD DURUSOY

Göğüs Cerrahisi aşağıda sıralanan organ ve yapıların hastalıkları ile ilgilenir:
1. Akciğerler
2. Trakea (soluk borusu) ve bronşlar (hava yolları)
3. Plevra (akciğer zarı)
4. Mediasten (akciğer ile kalp arasındaki boşluk)
5. Göğüs duvarı (kaburgalar- göğüs kemiği)
6. Diyafragma (solunum kası)
7. Özofagus (yemek borusu)Hizmetlerimiz