Göğüs Cerrahisi
04 Ekim 2021

GÖGÜS CERRAHİSİ

Göğüs Cerrahisi aşağıda sıralanan organ ve yapıların hastalıkları ile ilgilenir:

1. Akciğerler
2. Trakea (soluk borusu) ve bronşlar (hava yolları)
3. Plevra (akciğer zarı)
4. Mediasten (akciğer ile kalp arasındaki boşluk)
5. Göğüs duvarı (kaburgalar- göğüs kemiği)
6. Diyafragma (solunum kası)
7. Özofagus (yemek borusu)Hizmetlerimiz