T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü istanbul Beykoz Devlet Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları


ENFEKSİYON HASTALIKLARI 

Enfeksiyon (İnfeksiyon) hastalıkları, eski adıyla intaniye, mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Tüm dünya ülkelerinde infeksiyon hastalıkları en sık görülen hastalıklardır. İnfeksiyon hastalıkları tedavileri mümkün olan hastalıklardır. Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları birimi ve süreki görev yapan uzman hekimler mevcuttur.