Bilgi Güvenliği Ekibi
23 Ocak 2019

BİLGİ GÜVENLİĞİ (YÖNETİMİ) KOMİTESİ 
ADI-SOYADIGÖREVİ
OP.DR.ABDURRAHMAN BESLERBAŞHEKİM YRD. (BAŞKAN)
MEHMET ÖZGÜLİDARİ VE MALİ İŞL.MD.YRD.
FADİME KURUDERİOĞLUTİG SORUMLUSU
FATMA KUZU YÜCELKOORDİNATÖR HEMŞİRE
FİDAN DURMAGELKALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
TURGUT KARABULUTBİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
CEM ÖZDEMİR BİLGİ İŞLEM TEKNİK
 GÖKHAN ÇAK HBYS SORUMLUSU

ASGARİ GÖREV TANIMI

Bilgi Yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır.

Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanılmasına yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmalıdır

Görev tanımlarına ve grup içi görevlendirmelere uygun olarak çalışmaların sürdürülmesini sağlamak.

Hastanemizde verilen hizmetlerin kalitesini uluslararası standartlara çıkarılması yönünde katkı sağlamak.