Sevk İşlemleri
22 Nisan 2019

Hastanemizde muayene olan ileri tetkik ve tedavisi istenen hastalar sevk birimine yönlendirilir.

Hastaya sevk biriminde hastanemizde yapılmayan;

 1. Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 2. Kemik Sintigrafisi
 3. Tiroid Sintigrafisi
 4. Böbrek Sintigrafisi
 5. Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi

PET CT   gibi hizmetler için anlaşmalı kurumlardan randevu alınır.

 1. -Hastaya, uygulanacak hizmet,randevu tarih ve saati hakkında bilgi verilir.
 2. -Hastanemizce düzenlenen başhekim onaylı sevk kağıdı hastaya verilerek sevk işlemi sonuçlanır.
 3. -Sintigrafi sonuçları bir hafta sonra hastanemize gönderilir ve hastalar sonuçlarını sevk biriminden alırlar.
 4. -Sevk biriminde yapılan diğer bir işlem e-sevk uygulamasıdır.
 5. -Hastanemizde bulunmayan branşlar,ileri tetkik ve tedavi için doktorun yönlendirdiği hastaneye elektronik ortamda e-sevk işlemi yapılır
 6. -Ayrıca birliğimize bağlı kurumlardaki sevk koordinatörleriyle iletişime geçilerek hastaya randevu alınır ve hastaya gerekli bilgiler verilerek hasta kuruma yönlendirilir