Yatış Bilgileri
22 Nisan 2019

  1. Yatışına karar verilen hasta poliklinik işlemleri bittikten sonra doktor tarafından düzenlenen hasta giriş belgesi ile yatacağı servise yönlendirilir.
  2. Hasta bir hostes eşliğinde  işlemleri tamamlanmış hasta giriş belgesi ile yatış işleminin yapılmış olduğu servise götürülür
  3. Yatışı yapılan servise hasta giriş belgesiyle gelen hasta servis hemşirelerince karşılanır ve hasta yatış dosyası hazırlanır
  4. Burada bulunan kat sekreteri yatış işlemini gerçekleştirir
  5. Yatış işlemleri esnasında hastanın nüfus cüzdanının fotokopisi istenir, hastadan veya 1.derece yakınından kendi isteğiyle hastaneye yattığına dair imza alınır.
  6. Bağkur, SSK, T.C Emekli Sandığı, 18 Yaş Altı, 2022 Sayılı Kanuna tabi 65   Yaş üstü   kurum  mensubu hastalarımızın yatış işlemleri esnasında internet ortamında SGK dan provizyon alınması gerekmektedir.
  7. Sosyal güvencesi olmayan hastalardan yatış işlemleri esnasında ücretleri  tahsil edilirken,yatış döneminde oluşan diğer ilave ücretler ise taburcu işlemi esnasında tahsil edilmektedir.
  8. Resmi olarak yatışı yapılan hastanın kalacağı oda tespit edilir ve hastanın tedavi işlemlerine başlanır.
  9. Servis hemşiresi tarafından hastanın vital bulguları (tansiyon,nabız vb.) alınarak hemşire gözlem formları vasıtasıyla hasta takibine başlanır.
  10. İlgili hekimin hastaya yazdığı order neticesinde tedavi başlayarak bakım ve tetkikler devam eder.