Taburcu Bilgileri vb
22 Nisan 2019

 1. Taburcu etme kararı hastanın sorumlu hekimi tarafından, hastanın sağlık durumu,evde bakım veya taburcu edilme sonrası bakım ihtiyaçları dikkate alınarak verilir.
 2. Hastanın tedavi gerektirmeyecek düzeyde iyileşmesi durumunda hasta taburcu edilir.
 3. Kat sekreteri elektronik ortamda hastanın taburcu işlemlerini yapar.
 4. Hasta hastaneden ayrılmadan önce kat sekreterliğine uğrayarak resmi yapılması gereken bir işlem olup olmadığını öğrenmelidir.
 5. Sekreterlikte taburculuk için aşağıdaki evrakların kontrolü yapılır;
  1. Hastanın dosya içeriği
  2. Hemşire gözlem formları
  3. Hasta orderları
  4. Epikriz
 6. Hastanın çıkışı, yapılan işlemleri ve tedavileri içeren bir epikriz hekim tarafından hazırlanır,hastaya veya yakınına teslim edilir
 7. Kontrol randevusu hekim tarafından gerekli görülmüşse hemşireler tarafından hasta veya yakınları bilgilendirilir.