Anestezi ve Reanimasyon
04 Ekim 2021

ANESTEZİ
Genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hale gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Anestezi yaratan maddelere anestezikler, ilgilenen uzmanlık dalına ise anestezibilim (anesteziyoloji) denir. Hastanemizde ameliyatlardan önce hastalarımız bir anestezi uzmanı tarafından muayene edilmekte, uygulanacak olan anestezi işlemine uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir.

Ameliyat sırasında ağrı hissetmeme, istemli-istemsiz hareketleri önleme, yapılan ameliyatı hatırlamama gibi amaçlarla uygulanan ilaçların oluşturduğu duruma anestezi denir.

Hastanelerimizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğimiz; uzman kadro eşliğinde 24 saat hizmet vermektedir. Kliniğimizde Anestezi Uzmanlarımız ilk olarak ameliyat öncesi hastanın durumunu değerlendirerek, hasta ve yapılacak ameliyata en uygun olan anestezi yöntemini seçer. Böylece ameliyat esnasında hastanın rahatlık ve güvenliğini sağlamış olur. Bu amaçla; ağrıyı giderir, ısınızı korur, kaybedilen vücut sıvılarını yerine koyar, kalp atımı, tansiyon, solunum, böbrek fonksiyonu gibi yaşamsal işlevleri kontrol eder. Ayrıca ameliyattan sonra ağrı tedavisi için gerekli önlemleri de almaktadır.

Anestezi Uzmanları ameliyatı gerçekleştiren ekibin bir parçasıdırlar. Bu sebeple hastanın güvenliği açısından cerrah, anestezi uzmanı, cerrahi hemşireleri, anestezi teknikerleri ve ameliyathane çalışanları planlanmış görevlerini düzenli bir takım çalışması içinde gerçekleştirirler.

Hastanemizde gerçekleşen anestezi uygulamaları

Genel Anestezi: Genel anestezi altında olan hastanın geçici olarak bilinci kaybolmuştur. Bu durum, normal uykudan farklı olarak, anestezistin kontrolu altında ve ilaçlarla gerçekleştirilen geçici bir bilinçsizlik durumudur. Hastanın uyku süresi ameliyat süresine göre ayarlanır. Uyanması ise hastaya verilen anestezi ilaçlarının etkilerinin sonlanması ile gerçekleşir.

Bölgesel (Rejyonel) Anestezi: Bölgesel anestezide hastanın bilinci ortadan kaldırmadan ameliyat sahasının uyuşturulmasıdır. Bölgesel anestezi, sadece hastanın ameliyat olacağını bölgeye veya o bölgeye ait büyük sinirlere yapılabileceği gibi bazı yöntemlerde ise hastanın belinden de iğne yapılabilir(Spinal, epidural anestezi). Bu yöntemlerle hasta ameliyat sırasında olup bitenden haberdar olurken ağrı da duymamaktadır. Hissedilen uyuşukluk, kullanılan ilaçlara göre değişen bir süre içinde kaybolur.

Lokal Anestezi: Vücutta sadece küçük bir bölgenin uyuşturulmasıdır. Kısa süreli işlemlerde kullanılır.

REANİMASYON

Yoğun Bakım Ünitemiz 3 Mart 2008 tarihinde 2. Basamak olarak açılmış, resmi açılışını 28 Ağustos 2008 de yapmıştır. 6 Ekim 2008 de 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bildirim yapılmış, dışardan hasta kabulüne başlanmıştır. 2012 yılının Mayıs ayında 2. Basamak olan yoğun bakım ünitesi 3. Basamak olarak tescillenerek faaliyetine devam etmiştir.

İstanbul da ki diğer hastanelerden, hastanemiz Acil servisinden ve diğer servislerden yaşam destek ünitesine ihtiyacı olan her hasta Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilmektedir.3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi olarak 6 venlitatör 1 i izolasyon olmak üzere toplam 9 yatak ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Yatağa bağımlı ve şuuru kapalı olan hastaların tüm fizyolojik gereksinimleri (ağız bakımı, vücut banyosu, saç banyosu, göz bakımı vb.) hemşirelik hizmetleri günde en az iki kez deneyimli bir ekip tarafından verilmektedir.

3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi toplam 530 m² alana kurulmuştur. Mayıs 2012’de hastanemizin ihtiyacı olan 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi 9 yataklı olarak faaliyete sokulmuştur.