Göğüs Hastalıkları
04 Ekim 2021

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır. Dahili tıp bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır. Amfizem, ampiyem gibi hastalıklar da bu gruptadır. Hastanemizde Göğüs Hastalıkları birimi ve uzmanları mevcuttur.

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde; astım ve alerji, KOAH (Kroner Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem, Bronişt, Akciğer kanseri araştırması, zatürre, akciğerin iltihabı hastalıkları, akciğerlere pıhtı atması (pulmoner emboli) gibi hastalıklarda her türlü tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Klinikte alerjik solunum hastalıklarına yönelik hertürlü tetkik ve tedavi yapılmaktadır. Birçok akciğer hastalığının ayırıcı tanısında kullanılan solunum fonksiyon kapasitesi değerleri ölçülmektedir.


Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde başlıca tedavi edilen hastalıklar

 • Kronik obsrüktif akciğer hastalıklarının (koah) tanı ve tedavisi
 • Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi (allerjik astım gibi)
 • Solunum fonksiyon testleri (reversibilite fonksiyon testleri)
 • Pnömoni
 • Plörezi
 • Bronşit
 • Allerjik hastalıklar (allerjik nezle, allerjik göz nezlesi gibi)
 • Pnömotoraks (göğüs cerrahisi eşliğinde)
 • Pulmoner emboli
 • Sigarayı bırakma polikliniği

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde yapılan başlıca tanı yöntemleri

 • Total IgE tetkiki
 • Total eozinofil sayımı
 • Solunum fonksiyon testleri (Reversibilite testleri)
 • Bilgisayarlı akciğer tomogrofisi
 • Balgam incemeleri