İç Hastalıkları
04 Ekim 2021

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Dahiliye (İç hastalıkları) tıbbın bir ana bilim dalıdır. İnsanın sindirim sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, infeksiyon hastalıkları, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir. Hastanemizde dahiliye 1 ve Dahiliye 2 olmak üzere 2 servisimiz mevcuttur.


Dahiliye (İç hastalıkları) tıbbın bir ana bilim dalıdır. İnsanın sindirim sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, infeksiyon hastalıkları, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir. Hastanemizde dahiliye servisi ve uzman hekimleri mevcuttur.

İnsan vücudu birbirinden ayrılamaz bir yapıya ve sisteme sahiptir. Bu sistemdeki organlar arasında çok köklü ve sağlam bir etkileşim vardır. Bu nedenle iç hastalıklar, tıbbi birimler arasında kapsamı en geniş olan uzmanlık alanıdır.

İç Hastalıkları Bölümü, çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi, kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, troid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıkları bu geniş skalanın içerisinde yer alır.

Zaman kavramının çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken ve detaylı tanı büyük önem taşımaktadır.

 

Dahiliye Birimimizde Tedavi Edilen Hastalıklar

  • Mide-Barsak-Karaciğer-Böbrek Hastalıkları

  • Diabet Tedavisi

  • Guatr Hastalıkları Tedavisi

  • Hipertansiyon Tedavisi

  • Anemilerin Tedavisi

  • Hiperlipidemi ve Kolestrol Bozuklukları