Biyokimya
04 Kasım 2022

BİYOKİMYA LABORATUVARI

      Hastanemizde muayene ve tedavi olan hastalara acil ve rutin laboratuar hizmeti verilmektedir. Laboratuarımız KBUDEK ve RIQAS EXTERNAL Kalite Kontrol Programı'na kayıtlı olup tüm sonuçlarımız bu programlar çerçevesinde yurt  içi ve yurtdışında kontrol edilmektedir.


     Tüm cihazlarımızın bakımı günlük, haftalık ve aylık olmak üzere laboratuar çalışanları ve ilgili firmaların teknik servisleri tarafından yürütülmektedir. Her sabah ve akşam 2 kez günlük kontrol serumları çalışıldıktan ve uzmanlar tarafından onaylandıktan sonra hasta örneklerinin çalışılmasına geçilmektedir. Gerektiğinde gün içinde kontroller tekrarlanmaktadır.

     Biyokimya, hormon, kardiyak testlerinin analizleri yükse hızda, tam otomatik otoanalizörler ile gerçekleştirilmektedir. Tam kan sayımı, kan gazları, tam idrar analizleri ve pıhtılaşma testleri için de otomatik sistemler mevcuttur.

      Laboratuarımızda  bir Tıbbi Biyokimya Uzmanı, bir Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, 25 Laboratuvar Teknisyeni, 2 firma elamanı , 2 veri giriş elemanı görev yapmaktadır.


BİYOKİMYA LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER

BİYOKİMYA TESTLERİ

BİYOKİMYA TESTLERİ

İDRAR VE GAİTA TESTLERİ

HORMON VE KARDİYAK TESTLER

Glukoz

HDL kolesterol

 

β HCG

Üre

Trigiserid

Tam İdrar Tetkiki

Ferritin

Kreatinin

Demir

24 Saatlik idrar Biyokimyası

Procalcitonin

Total Bilirubin

Demir Bağlama kapasitesi

Spot idrar biyokimyası

PTH

Direkt Bilirubin

Amonyak

Gaitada Gizli Kan

PRO BNP

CK

UIBC

 

CK-MB Mass

CK-MB

CRP

 

Troponin I

Sodyum

Etanol

 

 

Potasyum

ALT

 

 

Klor

AST

KOAGÜLASYON TESTLERİ

KAN GAZLARI ANALİZİ

Kalsiyum

ALP

PT

Magnezyum

GGT

APTT

 

Fosfor

LDH

FİBRİNOJEN

Lipaz

Total Kolesterol

D-DİMER

Amilaz

LDL kolesterol

 

 

Ürik Asit

 

 

 


BİYOKİMYA LABORATUVARI KABUL VE RED KRİTERLERİ VE SONUÇ VERME SÜRELERİ

ALINAN NUMUNE

TÜP VEYA KABIN RENGİ

SAKLAMA

NUMUNE ALINMA KURALLARI

RED KRİTERİ

SONUCUN VERİLİŞ SÜRESİ

KAN YAĞLARI-TRİGLİSERİD-LİPİDLER

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

12 saatlik açlık sonrasında alınır. Serum giden koldan alınmamalı

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan 4 saat sonra


AÇLIK KAN ŞEKERİ

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

8 saatlik açlık sonrasında alınır. Serum giden koldan alınmamalı

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

DİĞER BİYOKİMYASAL TESTLER

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

Açlık tercih edilir, serum giden koldan alınmamalı Demir ve demir bağlama için sabah olmalıdır

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

HORMON VE VİTAMİN D TESTLERİ

sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

Açlık tercih edilir, serum giden koldan alınmamalı Tiroid paneli için sabah olmalıdır.

numunenin öğleden sonra alınması

HbA1C

Açık Mor EDTA' lı tüp

Oda ısısı

8 saatlik açlık sonrasında alınır. Serum giden koldan alınmamalı

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

TOKLUK ŞEKERİ

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

Hasta yemek yedikten 1 veya 2 saat sonra (Dr. İstemine göre) alınır.

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

PRENATAL TARAMA

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

2c-8c arası

Hastanın formu ve ultrason günü kan verme günüyle aynı olmalıdır.

Formu veya bilgisi eksik numune

3 Gün sonra

50 GRAMLIK GEBELİK ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ (OGTT)

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

AKŞ :126 mg/dl üzerinde olan hastalar diyabetik kabul edilir ve test yapılmaz.Aç olan hastaya 50 gram glikozlu su içirildikten 1 saat sonra kan alınır.

Diyet listesine uyulmaması.Beklemiş ve hemolizli kan

Laboratuvar kabulü yapıldıktan 4 saat sonra


75 GRAMLIK ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ (OGTT)

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

AKŞ :126 mg/dl üzerinde olan hastalar diyabetik kabul edilir ve test yapılmaz.Aç olan hastaya 75 gram glikozlu su içirildikten 1/2 saat, 1 saat, 1,5 saat ve 2 saat sonra birer tüpe kan alınır.

Diyet listesine uyulmaması.Beklemiş ve hemolizli kan

Laboratuvar kabulü yapıldıktan 4 saat sonra


İDRAR TESTİ

Non steril idrar bardağı

Oda ısısında 1 saat

Adet dönemlerinde test yapılmaz

Uzun süre beklemiş,kirli kapta gelmiş numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan 3 saat sonra


24 SAATLİK İDRAR

24 saatlik idrarın toplanabileceği büyük kab

Oda ısısında 1 saat

Hasta sabah 08 de ilk idrarını dışarı atar. Sonraki idrarını ertesi gün sabah 08 e kadar kaba biriktirir. O günkü 08 idrarını da son olarak koyar.VMA ve Ca için koruyucu verilir.

Uzun süre beklemiş,kirli lapta gelmiş numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan 4 saat sonra


GAİTADA GİZLİ KAN

Non steril kırmızı kapaklı kab

Oda ısısında 1 saat

Hastanın demir ilaçları kullanmaması gerekli.test yapılmadan 3 gün önce et ve sebze diyeti yapılmalı

Diyet listesine uyulmaması,demir preparatı kullanımı


Laboratuvar kabulü yapıldıktan 1 saat sonra

 


ACİL TESTLER KABUL VE RED KRİTERLERİ VE SONUÇ VERME SÜRELERİ    

ALINAN NUMUNE

TÜP VEYA KABIN RENGİ

SAKLAMA

NUMUNE ALINMA KURALLARI

RED KRİTERİ

SONUCUN VERİLİŞ SÜRESİ

AÇLIK KAN ŞEKERİ

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

8 saatlik açlık sonrasında alınır. Serum giden koldan alınmamalı

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 90 dk içerisinde verilir.

DİĞER BİYOKİMYASAL TESTLER

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

Açlık tercih edilir.Serum giden koldan alınmamalı

Uzun süre beklemiş, hemolizli numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 90 dk içerisinde verilir.

APTT-PT-Fib- D_Dimer

Na Sitrat içeren mavi tüp

Oda ısısı

Serum giden koldan alınmamalı

Hemolizli ve pıhtılı numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 90 dk içerisinde verilir.

KAN GAZI

LİTYUM HEPARİNLİ özel enjektör

Oda ısısı

Hastanın arter kateterinden ya da hekim tarafından arterden alınmalı

Pıhtılaşmış kan

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 15 dk içerisinde verilir.

KARDİYAK VE BetaHCG

Sarı kapaklı jelli vacutainer tüp

Oda ısısı

Serum giden koldan alınmamalı

Hemoliz, lipemik

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 90 dk içerisinde verilir.

İDRAR TESTİ

Non steril idrar bardağı

Oda ısısında 1 saat

Adet dönemlerinde test yapılmaz

Uzun süre beklemiş,kirli kapta gelmiş numune

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 60 dk içerisinde verilir.

GAİTADA GİZLİ KAN

Non steril mavi kapaklı kab

Oda ısısında 1 saat

Hastanın demir ilaçları kullanmaması gerekli.test yapılmadan 3 gün önce et ve sebze diyeti yapılmalı

Diyet listesine uyulmaması,demir preparatı kullanımı

Laboratuvar kabulü yapıldıktan sonra 60 dk içerisinde verilir.


 KURUM DIŞI LABORATUVARLARDA ÇALIŞILAN (GÖZTEPE E.A. HASTANESİ)

TESTLER

Tetkik Adı

Örnek Cinsi

Çalışma Zamanı

Sonuç Veriliş Zamanı

Numune Transferi

FREE T3

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

FREE T4

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

TSH

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

ESTRODİOL

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

FSH

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

LH

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

PROGESTERON

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

PROLAKTİN

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

B-HCG

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

FERRİTİN

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

KORTİZOL

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

TESTESTERON

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

TOTAL PSA

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

SERBEST PSA

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

VİTAMİN B12

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

FOLİK ASİT

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

DHEASO4

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

PTH

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

ATG

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

ATPO

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

TİROGLOBULİN

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

İNSÜLİN

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

25-OH VİT D

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Mor kapaklı tüp

TOTAL IGE

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

AFP

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

CEA

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

CA125

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

CA19-9

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

CA15-3

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

IGA /IGG/ IGM

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

ASO-RF

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

2’Lİ – 3’LÜ TARAMA TESTLERİ

Serum

Mesai içi

3 gün sonra

Sarı kapaklı tüp

ÇİNKO

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Lacivert kapaklı tüp

C-PEPTİD

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

LITYUM

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

VALPROİK ASİT

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

İLAÇ DÜZEYLERİ

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

HOMOSİSTEİN

Serum

Mesai içi

Ertesi gün

Sarı kapaklı tüp

                                                                                                                        PANİK-KRİTİK DEĞERLERİN BİLDİRİLMESİ

PANİK-KRİTİK DEĞERLER VE LİSTESİ

       Panik değerler veya kritik değerler, testler için tanımlanan referans aralığın aşırı dışında olan ve hayati tehlikeye işaret edebilen test sonuçlarıdır. Panik değerli sonuçlar laboratuvar sisteminde onaylanmadan önce pembe renkli olarak belirtilmiştir. Bu sonuçla karşılaşıldığında numune kontrolü (pıhtı, hemoliz, yetersiz numune) yapılır. Testin tekrarı ya da yeni numune ile tekrarı yapılır. Panik değer sonucu ile karşılaşıldığında sonucun rapor edilmesiyle birlikte testi isteyen birim telefonla bilgilendirilir.

 

                                                                                                PANİK DEĞER LİSTESİ

Test adı

Alt panik değer

Üst panik değer

Amilaz, total

 

> 500 U/L

Bilirubin, Total

 

yenidoğan > 18 mg/dL

Total Protein

<30 g/L

> 100g/L

Albumin

<15 mg/dL

> 65mg/dL

Ürik Asit

 

> 13 mg/dL

Üre

 

> 150 mg/dL

CK (Kreatinin kinaz)

 

> 500 U/L

Glukoz

yenidoğan <30 mg/dL

yenidoğan > 300 mg/dL

Glukoz

<40 mg/dL

>450 mg/dL

Kalsiyum,Total (Ca)

< 6.0 mg/dL

>13 mg/dL

Klor (Cl)

< 80 mmol/L

>120 mmol/L

Kreatinin

 

> 7.5 mg/dL

Magnezyum (Mg)

yenidoğan 1,1mg/dL

4,4mg/dL

Magnezyum (Mg)

< 1.0 mg/dL

>5 mg/dL

Sodyum

< 120 mmol/L

> 160 mmol/L

Potasyum (K)

yenidoğan<2.5 mmol/L

yenidoğan >8 mmol/L

Potasyum (K)

< 2.5 mmol/L

> 6.5 mmol/L

Fosfor(P)

< 1.0 mg/dL

> 9 mg/dL

Amonyak

 

> 40 umol/L

Troponin

 

> 52 ng/L

KANGAZI

 

 

HCO3

< 10 mEq/L

> 40 mEq/L

Lac

 

>5

Kan PCO2

<10 mmHg

> 70 mmHg

Kan pH

< 7.2

> 7.6

Kan pO2

<40 mmHg

 

KOAGÜLASYON

 

 

Fibronojen

<100 mg/dl

 

D-Dimer

 

> 20 ng/mL

APTT

 

> 100 sn

PT INR

 

> 5.0

*** Hastanemiz kan alma biriminde 08.30 – 14.30 saatleri arasında kan alınmaktadır.


***Acil gelen ve servis hastaları için ise günün her saati örnek kabul edilmektedir.
ve 24 saat kesintisiz çalışan acil laboratuvarımız hizmete devam etmektedir.


***Testlerin sonuç verme zamanları ilgili tablolarda belirtilmiştir.

Yapılan testlerden doğru sonuç elde edilebilmesi için aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gereklidir.

• Genel sağlık taraması laboratuar tetkikleri için 10–12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmelidir.
• Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalı ve kan vermeden önce  yarım saat kadar dinlenilmelidir.
• Gece saat 21.00’den sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemelidir.
• Düzenli kullanılan ilaçların testleri etkileyip, etkilemediği laboratuarımızdan öğrenilerek bu konunun doktorunuza danışılması önemlidir.
Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Uz.Dr.NESLİHAN KAYAOĞLU

n_kayaoglu@yahoo.com