Mikrobiyoloji
04 Ekim 2021

 MİKROBİYOLOJİ

Laboratuvar

Hastanemiz laboratuvarı merkez, ek hizmet binası ve acil laboratuvarı olarak 3 ayrı birimde hastalarımıza en son teknoloji ürünü cihazlarla, uluslar arası standartlarda ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda 24 saat kesintisiz, hızlı, doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak amacıyla yenilenmiştir.

Laboratuvarımızda 2 biyokimya uzmanı, 1 mikrobiyoloji uzmanı, 6 kan alma hemşiresi, 4 veri giriş elemanı, 2 koordinatör,1 sağlık ocakları sorumlusu, 6 biyolog, 24 laboratuvar teknisyeni ve 1 transfer elemanı görev yapmaktadır.

 


 

 

 

 

 

Merkez ve ek hizmet binalarındaki laboratuvarlarımızda Biyokimya, HBA1C testi ve hormon tetkikleri için hafta içi her gün sabah 08.00 - 12.00 arasında yatan hasta ve poliklinik hastalarımızın kan numuneleri alınmaktadır. Kültür ve Antibiyogram testleri, mantar tetkiki, mikroskobik incelemeler, spermiogram, ELISA testleri, ASO, CRP, Romatoid Faktör, Brucella ve Salmonella Aglütinasyon Testleri, VDRL, Hemogram (kan sayımı), Sedimantasyon, Periferik yayma, PT, APTT, Fibrinojen gibi koagülasyon testleri, Kan gruplama, gaitada parazit, gaitada gizli kan, idrar ve diğer vücut sıvısı örnekleri ise 08.00-17.00 arasında alınmaktadır.

 

Acil laboratuvarımızda biyokimya tetkikleri, Hemogram (kan sayımı),sedimantasyon, CRP testi, PT, APTT koagülasyon testleri, gaitada gizli kan, idrar testi, kardiyak marker, kan gruplama, Cross Match ve kan gazı tetkik işlemleri yapılmaktadır.

 

 

Ayrıca bazı dış laboratuvar tetkikleri, kalite standartlarına uygun şartlarda çalışan anlaşmalı bulunduğumuz dış laboratuvarda çalışılmaktadır. Hastalarımıza kolaylık sağlayabilmek için 08.00 -17.00 arasında numuneler alınmaktadır. Eğitimli transfer elemanları tarafından uygun taşıma koşullarında laboratuvara ulaştırılmaktadır ve sonuçlar belirlenmiş sürelerde hastanemiz bilgi yönetim sisteminden online olarak alınmaktadır.

 
 

Merkez laboratuvarımız 17.00 e kadar hizmet vermektedir. 17.00 den sonra ek hizmet binasında bulunan laboratuvarımız(ek bina yatan hastalar için) ve 24 saat kesintisiz çalışan acil laboratuvarımız hizmete devam etmektedir.

Laboratuvarlarımızda yaklaşık olarak ayda 28000 hastaya 160.000 tetkik yapılmaktadır.

Laboratuvarlarımızda internal ve eksternal kalite kontrol programları uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemiz ISO-9001 kalite belgesine sahiptir.