Patoloji
04 Ekim 2021

PATOLOJİ

Patoloji, hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Patoloji (hastalıkbilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir, klinikler ve paraklinikler arasında bir nevi köprü görevi görür. Hastanemizde patoloji laboratuarı ve uzman hekimleri görev yapmaktadır.