İdari Birimler
18 Ocak 2018

 • Personel Birimi
 • Evrak Birimi
 • Tahakkuk Birimi
 • Satınalma Birimi
 • Ayniyat Birimi
 • Sağlık Kurulu
 • Kalite Birimi
 • Faturalandırma Birimi
 • Bilgi işlem Birimi
 • Arşiv Birimi
 • Hastalık Servisi
 • Eczane
 • TİG Birimi
 • Eğitim Birimi