Genel Hizmetler
18 Ocak 2018

 1. Personel Birimi
 2. Maaş Mutemetliği
 3. Evrak Birimi
 4. Tahakkuk Birimi
 5. Satınalma Birimi
 6. Ayniyat Birimi
 7. Sağlık Kurulu
 8. Kalite Birimi
 9. Faturalandırma Birimi
 10. Bilgi işlem Birimi (Yazılım)
 11. Bilgi İşlem Birimi (Teknik)
 12. Arşiv Birimi
 13. Hastalık Servisi
 14. Eczane
 15. TİG Birimi
 16. Eğitim Birimi
 17. Kreş
 18. Morg
 19. Ambar – Depo
 20. İstatistik Birimi
 21. Vezne
 22. Teknik Servis
 23. Çamaşırhane
 24. Terzihane