STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
07 Nisan 2022

Staj Yapacak Öğrenciler için Gerekli Olan Evraklar

Tüm Stajyer Öğrenciler için Gerekli Evraklar

*Öğrenci Belgesi: (Yeni tarihli olmalı, belgede fotoğraf yok ise 1 adet vesikalık fotoğraf)
*SGK belgesi: (Yeni tarihli)
*Kimlik fotokopisi: 1 adet ( Fotokopinin ön yüzüne üniversite, bölüm ve telefon numaranızı yazınız.)
*İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Fotokopisi  ( 1 adet )

 

*Tam Teşeküllü Heyet Raporu: Göz, Kbb, Psikiyatri, Nöroloji, Dahiliye, Ortopedi branşlarını içeren; aslı veya aslı gibidir onaylı ve tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir, hastanede çalışabilir, hastanede staj yapabilirvb. ibareler olmalıdır.
*Heyet raporu verilirken yapılan: Odyoloji işitme testi, Ekg/fotokopisi, Akciğer grafi raporu ,Hemogram, ALT(Alain aminotransferaz), AST (Aspartat transamilaz), Üre, Kreatinin, Glukoz Kızamık IgG,ıg M,Rubela IgG,Ig M,Suçiçeği IgG,Ig M,Kabakulak IgM,IgG  tahlil sonuç belgeleri.

*Elisa Tahlilleri Sonuç Belgesi: Hbs Ag,  Anti HBS (Anti HBS sonucunuz pozitif olmalı; eğer  10 ve 10 değerinin altındaysa yani sonuç negatif ise mutlaka Hepatit B aşısı olunması gerekiyor. Aşı kartı fotokopisi  gerekmektedir.)  Antı HCV,  Antı HİV,Anti HAV Ig G
*Tetanoz Aşı Kartı Fotokopisi,
*Kan Grubu Kartı Fotokopisi,

*HES kodu(e devlet üzerinden HES listeleme tercihi yapılarak çıktı alınır.(Riskli/blokeli DEĞİL ibaresi aranır.)
*Ziraat Bankası İBAN Numarası (Maaş mutemetliğine verilmek üzere).


                                              Yukarıdaki istenen belgelere ek olarak,

Üniversite Bölümünüz;

*Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme ise; Dozimetre, Kan Tahlil Sonucu ( periferik yayma) ve  DERMATOLOJİ muayene sonuçları, Troid fonksiyon testleri
*Patoloji Laboratuvar ise;  a tipik hücre açısından periferik yayma ,Solunum fonksiyon testi
*Beslenme Diyetetik bölümü ise; Hijyen Belgesi,boğaz,gaita ve idrar kültürü
*Anestezi, Ameliyathane ise; Solunum Fonksiyon Testi,
Mikrobiyoloji Laboratuvar ise; Hepatit A (anti HAV IgG markerleri) istenir.

                                                 
Stajyerlerin formalar

 Hastanemizde staj yapacak kişilerin okullarını/branşlarını  temsil eden önlük veya forma giymeleri istenir.Ameliyathane de staj yapacak öğrencilerin sadece ameliyathane de giyecekleri bir forma gereklidir.

                                                    Staj Bitiminde

Değerlendirme formunuz  için zarf istenir.

NOT: EKTEKİ STAJ BAŞVURU FORMU ÇIKTISINI ALMANIZ, DOSYANIZI (YARIM KAPAKLI TEL DOSYA)HAZIRLAMANIZ İSTENİR.      STAJ BAŞLAMA FORMU.xlsx

STAJ EVRAKLARINIZI STAJINIZ BAŞLAMADAN ÖNCE TESLİM ETMENİZ GEREKLİDİR!